Velkommen til 69º Nord Advokatfirma AS

Din advokat i Tromsø

Fagområder

Byggesaker

Les mer ...

Fast eiendom

Les mer ...

Kontraktsrett

Les mer ...

Arbeidsrett

Les mer ...

Barnevern

Les mer ...

Barn, familie, arv og skifte

Les mer ...

Strafferett

Les mer ...

Om oss

Hvem er vi?

69º Nord Advokatfirma AS yter kvalifisert og målrettet juridisk rådgivning og bistand til små- og mellomstore bedrifter innen arbeidsrettlige forhold, bygg- og anleggsvirksomhet, verkstedsindustrien og andre tekniske områder. Vi bistår selvfølgelig også byggherrer/tiltakshaver, redere og andre på bestillersiden.

Videre har vi som satsingsområde å yte bistand til privatpersoner, særlig i forhold til byggesaker, avhendingssaker og øvrige spørsmål knyttet til fast eiendom, så som reklamasjoner i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, byggesøknader, rettigheter til eller over fast eiendom som veirettigheter, eiendomsgrenser, forkjøpsrettigheter m.v. Bistand til arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål er også en sentral del av vår virksomhet.

Vi gjennomfører megleroppdrag, og kan påta oss blant annet oppgjørsfunksjonen i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Med bakgrunn i den kompetanse og de erfaringer vi besitter, kan vi påta oss styreverv og gi juridisk bistand til boligselskaper, sameier eller virksomheter som forvalter bygningsmasse.

For øvrig tilbyr vi rådgivning og bistand til privatpersoner innen strafferett, barnevern, økonomisk oppgjør til samboere og ektefeller, samt i saker innen familierettens område. 

Ansatte

Kim Aleksander Brynjulfsen

Advokatfullmektig

kab@mail.1.69n.no.co

Les mer ...

 

 

 

 

Som klient hos oss kan du forvente deg profesjonelle og erfarne medarbeidere som har klientens interesse i fokus

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg iløpet av kort tid

77 61 69 69
Cora Sandels gate 2, tredje etasje, 9008 TROMSØ
Orgnr 992 837 160

Behandling av informasjon

Les mer ...

Prisopplysning

Salæret til advokat beregnes i utgangspunktet etter medgått tid til oppdraget, korrespondanse, telefoner, konferanser etc. Salæret beregnes etter en timesats på mellom kr. 1 950,- til 2 400,- pr. time. I tillegg påløper 25 % mva.

På forespørsel vil det bli gitt nærmere vurdering av sakens omfang, antatte kostnader, redusert salær eller avtale om stykkpris.

I saker der det innvilges fri rettshjelp eller advokatbistand dekkes av forsikringsordning, vil det som hovedregel påløpe en egenandel som må betales av klienten. Advokaten vil i slike saker kunne opplyse hva egenandel forventes å bli i den enkelte sak.

Ved søksmål, anke, kjæremål, eller andre rettergangskritt, samt tinglysninger, registreringer i Brønnøysundregistrene eller lignende, vil det alltid komme gebyrer til det offentlige i tillegg.

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies