69º Nord Advokatfirma AS har som målsetting å yte juridisk rådgivning og bistand til små- og mellomstore bedrifter innen arbeidsrettlige forhold, bygg- og anleggsvirksomhet, verkstedsindustrien og andre tekniske områder . Vi bistår selvfølgelig også byggherrer, redere og andre på bestillersiden.

Vi har også som satsingsområde å yte bistand til privatpersoner, særlig i forhold til byggesaker, avhendingssaker og øvrige spørsmål knyttet til fast eiendom, så som reklamasjoner i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, byggesøknader, rettigheter til eller over fast eiendom som veirettigheter, eiendomsgrenser, forkjøpsrettigheter m.v.

Vi bistår også med megleroppdrag, og kan påta oss blant annet oppgjørsfunksjonen i enkelte eiendomstransaksjoner.

Med bakgrunn i den kompetanse og de erfaringer vi besitter, kan vi påta oss styreverv og gi juridisk bistand til boligselskaper, sameier eller virksomheter som forvalter bygningsmasse. 

For øvrig kan vi også tilby rådgivning og bistand til privatpersoner i straffesaker, barnevern, økonomisk oppgjør til samboere og ektefeller, samt i saker innen familierettens område. 

Bildet er tatt av Lars-Espen Langhaug