Kontraktsrett

Kontrakter er selve hjørnesteinen ved salg og omsetning i næringsvirksomhet. Sjelden kommer prinsippet om ”føre var” mer til sin rett. Selv små uklarheter kan få store økonomiske konsekvenser.

Vi tilbyr bistand med utarbeidelse av kontrakter, gjennomgang av kontrakter og bistand ved kontraktsforhandlinger.

Skipsbygging, redere og verksteder.

Fagfeltet er juridisk sett nært beslektet både med byggekontraktene for fast eiendom og konsulentvirksomheten som knytter seg til dette. Skipsbyggingskontraktene er ofte utpreget tekniske, noe som fordrer særlig interesse, kunnskap og erfaring innen fagområdet.

Dette er noe vi har lagt særlig vekt på å tilby.