Fast eiendom

Fast eiendom er ofte den betydeligste investering og eiendel for så vel private som bedrifter. Det å overdra eller å besitte fast eiendom reiser ofte ulike rettsspørsmål som kan ha stor økonomiske betydning for aktørene i dette markedet.

Vanlige problemstillinger er som regel

  • Plan- og bygningsrettslige spørsmål, herunder reguleringsrett
  • Tvister, mangler og reklamasjoner etter avhendingsloven
  • Tingsrettlige spørsmål så som veiretter, forkjøpsretter og andre servitutter
  • Omsetning av eiendom, herunder rene meglerfunksjoner, oppgjør m.v
  • Ekspropriasjon og skjønn
  • Seksjonering
  • Pant
  • Tinglysning
  • Leie og festeforhold

Vi bistår innen alle disse tvisteområdene.

­