Byggesaker og entreprise

Oppføring av bygg er en prosess over flere ledd, hvor det er viktig å ha en helhetlig forståelse av byggeprosessen og en inngående kunnskap om de standarder og krav som gjelder.

En forutsetning for å yte god bistand er også kunnskap og forståelse for fagfeltet, noe vi har satt særlig fokus på. Vårt mål er å tilby spisskompetanse, herunder bred erfaring i anvendelsen av de aktuelle kontraktsstandardene og de lover som gjelder for private så som bustadsoppføringsloven og håndverkertjenesteloven.

Vi yter bistand helt fra idèstadiet og frem til det ferdige resultat.