Barnevern

Vi arbeider alle med barnevernrett og lang erfaring i denne sakstype.

For klienter som trenger bistand i barnevernsaker, er det svært viktig å advokaten er tilgjengelig og har erfaring i hvordan disse sakene kan løses på best mulig måte.

Ofte kan saken løses ved dialog mellom kommunen og den private part. Det er i disse tilfellene viktig at advokaten raskest mulig kommer inn i saken og kan gi de råd som er nødvendige. 

Hos oss prioriterer vi å holde høy faglig standard ved kontinuerlig oppdatering.

Barnevern er et prioritert rettshjelpområde. For den private part medfører dette at det offentlige betaler utgifter til advokatbistand.