Barnefordeling og økonomisk oppgjør

Dette området er ofte svært menneskelig belastende for de som berøres av konflikter, enten dette gjelder konflikter der barn er involvert eller konflikter mellom andre familiemedlemmer.

Erfaringsmessig løses slike konflikter i de fleste tilfelle best ved avtaler mellom de berørte parter uten rettens medvirkning. Alle advokater ved kontoret har bred erfaring i å hjelpe til med å finne løsninger som partene kan gå ut av konflikten med.

Det viser seg også at jo tidligere advokaten, som nøytral tredjeperson, kommer inn i konflikten, jo oftere løses saken uten fordyrende rettssak.

Når saken likevel må løses av retten, prioriterer vi høyt faglig juridisk kvalitet. Enhver sak for retten blir kvalitetsikret ved at to advokater gjennomgår den dersom dette er ønskelig.

Saker innen familierett er prioritert i rettshjelpsammenheng. Dette betyr at advokaten plikter å undersøke hvorvidt klientene har krav på økonomisk rettshjelp.

Arv og skifte

Et dødsfall vil, i tillegg til de følelsesmessige belastninger, ofte også medføre en del praktiske og juridiske problemstillinger.

I slike tilfelle er det viktig å søke fagkyndig hjelp, slik at man unngår uønskede konsekvenser som kan skape ytterligere belastninger.

Det er også viktig å være klar over at mange problemer kan løses og tilrettelegges på forhånd ved å opprette testament og ektepakt. Ved de ulike familiestrukturer som finnes i dag kan det være vanskelig å overskue konsekvenser ved dødsfall. Dette gjør at orientering på forhånd kan lage besparelser i forhold til senere tvister etter dødsfall.

Vår erfaring innen arv og familierett gjør at vi til enhver tid er oppdatert på det juridiske felt og således kan gi kvalifiserte råd. 

Ved forespørsel hit vil det bli gitt fast pris på enklere testamenter og ektepakter.