Arbeidsrett

Arbeidsrett omhandler forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsavtalene har mange likhetstrekk med andre typer avtaleforhold. Det spesielle med denne avtaletypen er at rettigheter og plikter er regulert av rettsreglene i arbeidsmiljøloven. Den inneholder blant annet nærmere krav, regler og fremgangsmåte for å verne ansatte når arbeidsavtaler skal bringes til opphør.

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i slike tvister.